פיצה עגבניה ירושלים מלחה

פיצה עגבניה מלחה ירושלים

אודות פיצה עגבניה מלחה ירושלים

הסניף נסגר

פיצה עגבניה ירושלים מלחה